Sociale cohesie in een wijk geeft weer de wissen tussen enerzijds de wijk en anderzijds het (samen) leven en welbevinden van de bewoners.

Elkaar kennen, regelmatig treffen, gezellige omgang en solidair zijn voor elkaar.  Elkaar waar mogelijk helpen of met elkaar iets voor elkaar krijgen, zijn hier goede voorbeelden van.