Sociale cohesie in een wijk geeft weer de wissen tussen enerzijds de wijk en anderzijds het (samen) leven en welbevinden van de bewoners.

Elkaar kennen, regelmatig treffen, gezellige omgang en solidair zijn voor elkaar.  Elkaar waar mogelijk helpen of met elkaar iets voor elkaar krijgen, zijn hier goede voorbeelden van.

Buurtbemiddeling

Een goede buur is beter dan een verre vriend.

Als u last heeft van een kwestie met uw buren en het niet ziet zitten om zelf contact met hen te leggen voor een gesprek, of als u hen uw probleem al vaker heeft voorgelegd zonder resultaat? Klik hier voor meer informatie over de Buurtbemiddeling in Barneveld.