30 KM zone

Het JFC met meer dan 2200 leerlingen en 250 medewerkers, brengt in ochtend en middag veel verkeersbewegingen voort met name de leerlingen. Fiets, snorfiets, bromfiets en in sommige gevallen een brommobiel. Dit aangevuld met het autoverkeer in- uit de wijk is gegarandeerd een recept voor ongelukken.

Begin van het jaar is in de gemeenteraad het verzoek besproken inclusief alle vertraging, men is zich ervan bewust dat er nu echt een beslissing moet komen. En die was er. Er is gekozen om in Q4 een plan te hebben om te bespreken met als uitgangspunt realisatie Q1 2024. Eerder zou niet realistisch zijn. Voor ons komt het niet meer aan op een maand meer of minder.

Woensdag 29 maart 2023 heeft een afvaardiging van ons een werksessie van de gemeente geweest inzake 30 km zone van Wethouder Rebellaan tot Thorbeckelaan
Er waren meerdere stakeholders (scholen , sportverenigingen ed) aanwezig . Het was een goede brainstormsessie n.a.v. een onderzoek van een extern bureau. Ze nemen alle opmerkingen mee en gaan dit uitwerken om vervolgens het financiële plaatje te maken. Dan mag de gemeenteraad zich er (eind van dit jaar ) over buigen .

Wordt vervolgd!