Besloten vergadering:
Enkele malen per jaar hebben de werkgroepen van het wijkplatform een besloten vergadering. Tijdens dit overleg worden lopende- en nieuwe zaken besproken. Heeft u, wonende in de wijk Noord-Oost, vragen die vallen binnen het werkgebied van het wijkplatform dan kunt u die minimaal 14 dagen vóór aanvang van de vergadering aan ons voorleggen.

Waarom besloten vergaderen:
De vrijwilligers willen de tijd die zij spenderen aan het wijkplatform Noord-Oost zo efficiënt mogelijk indelen. Door gericht te vergaderen blijft er meer tijd over voor werkzaamheden in en voor de wijk.

Besloten vergadering bijwonen:
-> Bewoners van de wijk Noord-Oost: Op aanvraag en met een passende onderbouwing is er een mogelijkheid om een vergadering bij te wonen. Stuur hiervoor een mail naar info@noord-oost.wijkplatform.com met uw naam en telefoonnummer en de rede van uw aanvraag tot het bijwonen van een vergadering.
-> Bedrijven, verenigingen en stichtingen: Mail de rede tot het bijwonen van een vergadering naar info@noord-oost.wijkplatform.com en wij nemen uw aanvraag in behandeling.
-> Politieke partijen: Het wijkplatform Noord-Oost krijgt regelmatig de vraag van lokale politieke partijen om aan te schuiven tijdens de vergaderingen. Aangezien het wijkplatform neutraal en onafhankelijk is heeft ze besloten om politieke partijen niet toe te laten tijdens de vergaderingen. Voor kennismaking en overleg met de politieke partijen nodigen wij, minimaal 1x per jaar, alle politieke partijen uit voor een gezamenlijke extra vergadering. Voor 2018 zal deze extra vergadering nog worden ingepland.

 

Mail uw vraag/vragen naar:

info@noord-oost.wijkplatform.com

 

Doel?

De werkgroep communicatie is verantwoordelijk voor het inrichten en onderhouden van deze website en de Facebook pagina. Tevens worden alle uitingen naar de wijk, denk hierbij aan flyers, posters, vermeldingen in de Barneveldse krant, door deze werkgroep verzorgd.

Wie?

Leo AalsmaMariët Hooijer

wijkplatform Vliegersveld De Vaarst op de kaart  De kaart van Barneveld met daarin het wijkplatform Vliegersvel / De Vaarts geel gearceerd